Telemarketing a nowe prawo konsumenckie

kancelaria prawna wrocławJednym z powszechnych sposobów wykorzystywanych przez przedsiębiorców w celu zawarcia umowy z konsumentem, jest telemarketing. Umowa zawarta z konsumentem przez telemarketera, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość jakim jest m.in. telefon, stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W obecnym stanie prawnym telemarketer przed przedstawieniem oferty, musi uzyskać uprzednio zgodę od konsumenta. Read more

Uwaga przedsiębiorcy zmiany w przepisach dotyczących konsumentów

umowy zawierane na odległośćOd 25 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące praw konsumentów. Regulacje te odnajdziecie Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która określa prawa przysługujące konsumentowi, a w szczególności:

  • obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa’
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian dotyczących sprzedaży prowadzonej m.in. przez sklepy internetowe. Przedsiębiorcy w wyniku tych zmian muszą dostosować witryny swoich sklepów internetowych w taki sposób, aby zostały na nich Read more

Czy intercyza zawsze chroni przed wierzycielami?

regulamin świadczenia usług drogą elektronicznąAby uchronić jednego małżonka przed długami drugiego, nierzadko prowadzącego działalność gospodarczą, małżonkowie decydują się na zawarcie umowy rozdzielności majątkowej małżeńskiej, tzw. intercyzy.

 Samo zawarcie intercyzy u notariusza nie uchroni jednak małżonka przed długami drugiego. Zgodnie bowiem z art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome”. Małżonek musi zatem zadbać o to, żeby wierzyciel Read more

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – jakie zagrożenia możemy spotkać, jeśli niewłaściwie go sporządzimy

regulamin świadczenia usług drogą elektronicznąZaczynając swój „biznes” w dzisiejszych czasach, musimy liczyć się z tym, że nasi potencjalni klienci będą od nas oczekiwali świadczenia usług bądź sprzedaży towarów za pomocą Internetu. Sklep internetowy i usługi on-line to już nawet nie przyszłość, to teraźniejszość.

Jak wobec tego zorganizować sprzedaż towarów lub usług on-line, poza oczywiście umieszczeniem stosownego formularza zamówienia na stronie internetowej, gdzie i w jaki sposób określić warunki realizacji zamówień? Read more

Uwaga znowu na rynku działa nieuczciwa firma sprzedająca domeny

lawyer in the officeW tym artykule opiszę próbę wprowadzenia w błąd, z jaką możecie się Państwo  spotkać, prowadząc swoje firmy.

Cała sytuacja zaczyna się od rozmowy telefonicznej, w której rzekomo przedstawiciel firmy X informuje was, że w jego firmie X próbowano dokonać rejestracji domeny internetowej zbliżonej do domeny internetowej firmy, którą prowadzicie.

Bardzo często jest tak, że pod wpływem prowadzonej rozmowy wyrażacie zgodę na oferowaną usługę. Read more

Ochrona danych osobowych – co nam grozi za nieprzestrzeganie przepisów

Business handshakeZgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który może ją dokonać z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku gdy GIODO stwierdzi nieprawidłowości, to na drodze decyzji administracyjnej, nakaże je usunąć. Read more

Brak PESEL a zawieszenie postępowania

business peopleSąd Rejonowy przed skierowaniem sprawy na rozprawę, zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 208 (1) k.p.c. wskazując, że powód mimo wezwania nie podał w wyznaczonym terminie danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanych.

Sąd Okręgowy w związku ze złożeniem przez powoda zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania uznał za uzasadnione przedstawienie Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne zadając pytanie. Read more

Kilka sposobów, które mogą zapobiec lub przyspieszyć proces windykacji

kancelaria prawna wrocławWedług najnowszych danych co czwarty polski przedsiębiorca ma problem z wyegzekwowaniem płatności od kontrahentów, a około 30 procent faktur nie jest płaconych w terminie. Z największym problemem spotykają się firmy budowlane, a także mikro i małe przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku gdy jesteśmy płatnikami podatku VAT musimy odprowadzić go nawet wtedy, gdy nie otrzymaliśmy zapłaty od kontrahenta. W rezultacie przedsiębiorca musi wyłożyć własne środki finansowe, aby uregulować zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Sytuacja ta może zaburzyć funkcjonowanie firmy i doprowadzić do dużych kłopotów finansowych , a nawet jej upadłości czy likwidacji. Dlatego warto podejmować kroki prewencyjne, aby unikać takich zdarzeń, jednocześnie zachowując dobre relacje z kontrahentami. Read more