Archive for Grudzień 28, 2014

Uwaga przedsiębiorcy zmiany w przepisach dotyczących konsumentów

umowy zawierane na odległośćOd 25 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące praw konsumentów. Regulacje te odnajdziecie Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która określa prawa przysługujące konsumentowi, a w szczególności:

  • obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa’
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian dotyczących sprzedaży prowadzonej m.in. przez sklepy internetowe. Przedsiębiorcy w wyniku tych zmian muszą dostosować witryny swoich sklepów internetowych w taki sposób, aby zostały na nich Read more