Tag Archive for ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – co nam grozi za nieprzestrzeganie przepisów

Business handshakeZgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który może ją dokonać z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku gdy GIODO stwierdzi nieprawidłowości, to na drodze decyzji administracyjnej, nakaże je usunąć. Read more