Kilka sposobów, które mogą zapobiec lub przyspieszyć proces windykacji

kancelaria prawna wrocławWedług najnowszych danych co czwarty polski przedsiębiorca ma problem z wyegzekwowaniem płatności od kontrahentów, a około 30 procent faktur nie jest płaconych w terminie. Z największym problemem spotykają się firmy budowlane, a także mikro i małe przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku gdy jesteśmy płatnikami podatku VAT musimy odprowadzić go nawet wtedy, gdy nie otrzymaliśmy zapłaty od kontrahenta. W rezultacie przedsiębiorca musi wyłożyć własne środki finansowe, aby uregulować zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Sytuacja ta może zaburzyć funkcjonowanie firmy i doprowadzić do dużych kłopotów finansowych , a nawet jej upadłości czy likwidacji. Dlatego warto podejmować kroki prewencyjne, aby unikać takich zdarzeń, jednocześnie zachowując dobre relacje z kontrahentami.

Jednym ze sposobów może być wypracowanie odpowiednich procedur dotyczących wykonywania usług lub wydawania towarów na faktury płatne przelewem z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku ważne jest dokładne zweryfikowanie danych naszego Klienta, co w rezultacie może przyspieszyć ewentualną podjętą procedurę windykacyjną. Pamiętajmy, że w przypadku dostarczenia towaru lub wykonania usługi, powinniśmy na dowodzie dostawy lub wykonania usługi zażądać złożenie podpisu przez Klienta lub osobę upoważnioną przez niego. Jeśli podpis jest nieczytelny możemy pod nim odnotować imię i nazwisko osoby, która go złożyła. Warto również wprowadzić odpowiednie zapisy w umowach, które zabezpieczą Państwa interesy na wypadek nieuregulowania należności. Ogromnym kompendium wiedzy na temat przedsiębiorców są różnego rodzaju bazy, na podstawie których ustalicie potrzebne informacje na temat działalności waszego Klienta. Warto przeglądać takie systemy jak baza Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie których zweryfikujecie m.in. aktualne dane siedziby klienta, sposób reprezentacji, a także czy firma ogłosiła upadłość, bądż jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych lub w przypadku CEIDG posiada status aktywny czy zawieszony. Pomocne są również inne bazy, w których umieszczani są dłużnicy. W przypadku wysyłania faktur drogą pocztową lub ewentualnych wezwań do zapłaty należy pamiętać, aby sprawdzić, czy dane adresowe waszego Klienta nie uległy zmianie w wyżej wymienionych bazach KRS lub CEIDG, w celu uniknięcia sytuacji nieprawidłowego doręczenia. Pamiętajmy również, że faktury VAT należałoby nadać przesyłką poleconą, zaś wezwania do zapłaty nawet za potwierdzeniem odbioru na wypadek, gdyby Kontrahent kwestionował doręczenie.

W wielu przypadkach wymienione działania zapobiegną zatorowi płatniczemu, ewentualnie pozwolą nam skutecznie i sprawnie prowadzić proces windykacji długu. Jednak gdy sytuacja zaistnieje i sami nie osiągniemy porozumienia ze swoim kontrahentem, powinniśmy zwrócić się o pomoc do fachowca, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw windykacyjnych.

Na rynku pojawiło się wiele firm, które świadczą usługi w tym zakresie. Przed nawiązaniem współpracy z daną firmą należy sprawdzić ją pod kontem „legalnego” działania na rynku, a także zapoznać się z ofertą świadczonych usług, a w szczególności z warunkami umowy. Każdą windykację powinniśmy rozpocząć od prowadzenia jej na etapie polubownym, dzięki czemu zachowamy dobre relacje ze swoim Klientem, który również mógł napotkać różnego rodzaju problemy, w wyniku czego potrzebuje nieco więcej czasu, aby uregulować swoje zobowiązanie. Prowadzenia windykacji na drodze postępowania sądowego, a później egzekucyjnego jest ostatecznością i jeśli nie musimy tego robić, postarajmy się zakończyć spór na drodze porozumienia, dzięki czemu obniżymy koszty prowadzenia windykacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *